Privacy verklaring Samaritan Riders vzw

Uw persoonsgegevens worden door Samaritan Riders VZW, Jean Pierre De Block, Gunter Dierckx verwerkt, voor ledenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving als lid,  steunend lid van de VZW (om u nieuwe data van activiteiten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, met het oog op directe communicatie en het houden van het leden bestand, volstaat het ons dat mee te delen op    jp.de.block@telenet.be    gunter.dierckx@telenet.be  Via dat adres kan u ook altijd vragen, welke gegevens wij over u verwerken, en ze verbeteren of laten wissen, indien deze gewist  moeten worden, zal u automatische van het ledenbestand van de VZW verwijderd worden, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op http://www.samaritanridersvzw.be/439894290

Deel deze pagina